youth for christ

Netherlands

Because of you…

90 staff and more than 1000 volunteers help young people grow in their maturity and discover who Christ is. Youth for Christ focuses on three key areas: schools, street work and churches.

In schools teenagers are helped to discuss difficult subjects (like bullying) and shown the love of Christ through drama and lessons. On a yearly basis more than 40,000 teenagers in schools are engaged.

In street work all kinds of activities (street football, youth centres, homework coaching) are used to develop relationships with young people. Within that relationship we help them to develop their talents and overcome the hard issues in their lives (like family breakdown and debts). Youth for Christ works in 16 cities across the country, often in neighbourhoods that have lots of complex problems.

Churches are helped to take their responsibility to share the gospel with young people. Churches are provided with creative programs like Rock Solid and Youth Alpha and more than 1500 youth leaders are trained so that teenagers can experience and discover who Christ is through churches.

Prayer Needs
  • More teens connecting to our God.
  • Funds to keep expanding the ministry to youth.
  • More volunteers and youthworkers, committed to the ministry.
  • Increase in churches getting a larger vision for non-Christian youth

Door Jou…

90 medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers helpen jongeren groeien en ontdekken wie Jezus is. Hierbij richt Youth for Christ Nederland zich op drie belangrijke gebieden: school, straat en kerk.

Op school helpen we tieners om moeilijke onderwerpen te bespreken (zoals pesten en misbruik van social media) en laten we de liefde van Jezus zien, door middel van theater en les in de klas. Op jaarbasis bereiken we meer dan 40.000 scholieren.

In het jongerenwerk op straat en in jongerencentra gebruiken we allerlei activiteiten (straatvoetbal, meidenwerk, huiswerkbegeleiding, ect.) om vertrouwensrelaties op te bouwen met jongeren. Binnen die relatie helpen wij hen om hun talenten te ontwikkelen en om problemen als echtscheidingen, verslavingen en schulden te overwinnen. We werken in ongeveer 16 steden in het hele land, vaak in buurten die veel complexe problemen hebben.

Ten slotte helpen we kerken om het Evangelie met jongeren te delen. We voorzien kerken van creatieve programma’s zoals Rock Solid en Youth Alpha en trainen meer dan 1500 jeugdleiders zodat jongeren kunnen ervaren en ontdekken wie Jezus is.

Bid Voor
  • Donaties om het jongerenwerk te kunnen blijven uitbreiden
  • Meer vrijwilligers en jeugdwerkers, toegewijd aan het jongerenwerk
  • Meer kerken met hart voor niet-christelijke jongeren